پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

رسانه ترویج علم و نوآوری || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

رسانه ترویج علم و نوآوری || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

یکی از مشکلات کلیدی لوازم مولتیکوپتر، صدای آزار دهنده آنهاست که اغلب به عنوان «ناله» توصیف می شود، زیرا این صدا دقیقاً در همان محدوده فرکانس گریه کودک قرار می گیرد. انسان ها نسبت به صداهای بین ۱۰۰ هرتز تا ۵ کیلو هرتز بیشترین حساسیت را دارند.

پروانه های حلقوی با شکلی عجیب نسبت به ملخ‌ های سنتی هم در هوا و هم در آب، کاملا بی‌ صداتر هستند در عین حال بازدهی بیشتری از خود نشان می‌ دهند. این پروانه ها به گونه ای طراحی شده اند که یک سیال (هوا یا آب) را بگیرند و از یک حرکت چرخشی برای عبور آن سیال استفاده کنند.

کد خبر: 045

تاریخ انتشار:   15 بهمن 1401

دسته بندی: نوآوری

تحریریه پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

منبع خبر:  ll.mit