رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

 

تلفن تماس 

982155414207+

پیام کوتاه

989373008507+

پست الکترونیک

Doiai.News@gmail.com

فضای مجازی

InnovaPatent @

آدرس

تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، پایین تر از میدان جمهوری پلاک 5

 

ارتباط در پیام رسان ها

 

         

 

IdeaPatent Institute

Science & Innovation Promotion Office

Office Phone: +982155414207

SMS: +989373008507

Web: ideapatent.ir

Email: ideapatent.institute@gmail.com

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent