رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات
سامانه جامع رسانه های کشور

 ساختمان هایی که نورگیری کافی ندارند، انرژی زیادی را جهت روشنایی در طول روز هدر می دهند. شرکت Solatube  یک دستگاه نور روز لوله ای (TDD) تولید کرده است که جایگزین خوبی برای چراغ های سنتی است. این تکنولوژی از دهه 1980 آغاز شد که یک مخترع استرالیایی محصولی را ایجاد کرد که روش ورود نور روز را به یک ساختمان متحول می کرد. این محصول که پس از ثبت اختراع به کاتالیزوری در صنعت نورپردازی تبدیل شد، این امکان را ایجاد می کند تا ساختمان هایی که نورگیری کافی در طول روز را ندارند، بدون صرف انرژی الکتریکی از روشنایی کافی برخوردار شوند.

این شرکت با ایجاد شعبه هایی در سراسر جهان در تلاش برای گسترش این نوآوری است.

کد خبر: 036

تاریخ انتشار:   21 دی 1401

دسته بندی: نوآوری

تحریریه پایگاه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

منبع خبر: SOLATUBE

All rights reserved © 2024 IdeaPatent