رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات
سامانه جامع رسانه های کشور

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

سلام بر ابراهیم

گویی تقدیر بر آن است، آنان که در این مملکت کار می کنند، نمانند...

کد خبر: 14030229114

تاریخ انتشار31  اردیبهشت ماه 1403

دسته بندی: -

تحریریه رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent