رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

مؤسسه رسانه ای ترویج علم || حامی نوآوری های سبز || فرصتی برای خلاق زیستن

رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات
سامانه جامع رسانه های کشور

اگرچه از زمان اختراع قایق ها و کشتی های بادبانی زمان زیادی می گذرد اما امروزه با پیشرفت موتورها، کشتی ‌ها را طور دیگری می‌ شناسیم و دیگر اثری از بادبان روی این غول های دریایی نیست. اکنون با تلاش های شرکت آمریکایی Cargill شاید عصر کشتیرانی سبزتر و کارآمدتری در راه باشد؛ چراکه یک کشتی باری 43000 تنی در یک آزمایش دریایی 6 ماهه با  ترکیبی از موتورهای دیزلی و مجموعه‌ ای از بادبان‌ های خودکار و با فناوری پیشرفته، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت داشته است.

طبق ادعای Cargill، سفر این غول دریایی با کاهش انتشار دی اکسید کربن 11.2 تنی (معادل حذف 480 خودرو از جاده برای یک سفر طولانی) همراه بوده و این یعنی معادل سه تن سوخت در روز صرفه جویی شده است (صرفه جویی 14 درصدی).

البته هدف از ساخت این بادبان ها جایگزینی موتورهای دیزلی نیست، بلکه ارائه نیروی محرکه تکمیلی هنگام حرکت کشتی به مناطقی با باد و جریان مطلوب است و گام بعدی این است که اطمینان حاصل شود که چنین کشتی های مجهز به بادبان با 250 بندر کشتیرانی جهانی سازگار هستند یا خیر.

نحوه حرکت کشتی غول پیکر بادبانی  Cargil را در ویدئو ببینید.

کد خبر: 14030314118

تاریخ انتشار14  خرداد ماه 1403

دسته بندی: علم و نوآوری

تحریریه رسانه خبری توسعه اختراعات و نوآوری

منبع خبر: Cargill

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent